Image
Sídlo společnosti

Předmět podnikání společnosti se ustálil v oboru provádění povlakových hydroizolačních systémů spodních staveb, plochých střech, balkonů, teras, nádrží, jímek a vodních děl. Dále provádíme foukané tepelné izolace Tempelan (doteplování dvouplášťových střech, tepelně izolační vyplňování dutin). Nedílnou součástí těchto systémů jsou i izolace protiradonové a případně i proti úniku ropných produktů do spodních vod. Bližší popis jednotlivých aktivit je popsán v části aplikace. Společnost trvale zaměstnává cca 10 vlastních kmenových izolatérů, které je schopna, dle charakteru a velikosti zakázky, postavit do 2-4 pracovních čet. Každá pracovní četa je vybavena vlastním nářadím (Leister, HILTI, Sievert apod.) Pro plnění komplexních zakázek, zejména při celkových opravách plochých střech, balkonů a teras, společnost dlouhodobě spolupracuje se subdodavateli, kteří zajišťují odborné práce v oblasti drobné stavební výroby (vč. zateplovacích systémů menšího rozsahu), klempířských prací a dodávek a hromosvodných prací.