Obytný soubor Petržílkova, Praha 5, kontrolní systémy (2005-07)

hromadné garáže
zasypané a pojížděné stropy
Investor: HL. m. Praha, MČ Praha 13