Celková sanace pochozí střechy obytné vily Na Babě 1801/8, Praha 6