Bytový dům Hornoměcholupská

generální oprava střešního pláště
Objednavatel: Společenství Hornoměcholupská 946-951

Aplikace