ČD Praha – Bohdalec, provozně-správní budova

ploché střechy stabilizované kačírkem vč. klemp. prvků
Objednavatel: PEKO, Ing. Vyhnánek

Aplikace