Izolace spodních staveb

Izolace spodních staveb
Izolace spodních staveb

Mezi hlavní činnosti fimy patří i provádění hydroizolačních povlaků na bázi asfaltových pásů polymerních folií vč. základních návazných činností (drobná stavební výroba a klempířské práce). Společnost se specializuje na provádění hydroizolačních povlaků: spodních staveb proti vodě, radonu a úniku ropných produktů; plochých střech a teras; pojížděných a „zelených střech“; izolací bazénů, nádrží a jímek. V soupisu jsou uvedeny akce s rozsahem cca 2000 m2 a větší z celkové počtu cca 750 tis.m2 provedených hydroizolací.